Saltar al contingut principal

Cerca de població

Entitat singular amb 25 habitants (01.01.2019).

Unitats territorials amb el terme cercat «Montpalau»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (2)
Montpalau (Ribera d'Ondara) ES 2590590009400 13 12 25
Montpalau (Ribera d'Ondara) NP 2590590009401 13 12 25
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2019.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.