Saltar al contingut principal

Cerca de població

Entitat singular amb 28 habitants (01.01.2020).

Unitats territorials amb el terme cercat «Pomar»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (2)
Pomar (Ribera d'Ondara) ES 2590590010800 14 14 28
Pomar (Ribera d'Ondara) NP 2590590010801 14 14 28
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2020.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.