Saltar al contingut principal

Cerca de població

Entitat singular amb 138 habitants (01.01.2019).

Unitats territorials amb el terme cercat «Sant Antolí i Vilanova»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (2)
Sant Antolí i Vilanova (Ribera d'Ondara) ES 2590590012000 64 74 138
Sant Antolí i Vilanova (Ribera d'Ondara) NP 2590590012001 64 74 138
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2019.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.