Saltar al contingut principal

Cerca de població

Entitat singular amb 32 habitants (01.01.2020).

Unitats territorials amb el terme cercat «Vilagrasseta»
Nom Tipus Codi Homes Dones Total
Coincidència exacta (2)
Vilagrasseta (Montoliu de Segarra) ES 2514100005600 18 14 32
Vilagrasseta (Montoliu de Segarra) NP 2514100005601 17 14 31
Amb la paraula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la paraula cercada.
Amb la partícula cercada (0)
No s'ha trobat cap entitat territorial amb la partícula cercada.
Font: Padró continu de població. Població actualitzada a 01.01.2020.
Nota: En el cas de les entitats inframunicipals, s'inclou al final del seu nom el municipi al qual pertany entre parèntesis i en versaletes.