Saltar al contingut principal
Població segons llengua habitual i grups d'edat. % Barcelona. 2018
Català Castellà Ambdues Altres llengües i combinacions No consta Total
De 15 a 29 anys 19,6 60,6 .. .. .. 100,0
De 30 a 44 anys 20,4 57,5 7,4 13,4 .. 100,0
De 45 a 64 anys 30,9 53,4 10,0 .. .. 100,0
De 65 anys i més 42,0 45,1 9,4 .. .. 100,0
Total 29,3 53,4 8,6 7,9 .. 100,0
Unitats: Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Barcelona

Opcions