Saltar al contingut principal

Caça. Captures. Per espècies. Províncies

Caça. Captures. 2018/19 Per espècies. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Caça menor
Ànec collverd 780 3.950 1.092 16.651 22.473
Ànec griset 2 49 33 1.168 1.252
Ànec cuallarg 2 14 12 647 675
Ànec cullerot 2 124 16 3.234 3.376
Ànec bec vermell 2 6 0 697 705
Ànec xiulador 2 10 2 563 577
Becada 4.385 5.790 2.142 1.377 13.694
Becadells 127 1.335 286 5.216 6.964
Colom roquer 4.518 4.321 18.081 7.677 34.597
Conill 18.024 6.830 115.243 69.712 209.809
Estornell vulgar 5.451 9.746 16.903 34.460 66.560
Faisà 7.889 5.377 686 1.644 15.596
Fotja 11 55 65 4.165 4.296
Fredeluga 11 248 252 653 1.164
Garsa 4.933 1.893 21.742 8.527 37.095
Gavià argentat 15 362 0 291 668
Gavina vulgar 22 27 1 266 316
Griva 936 344 1.619 5.740 8.639
Griva cerdana 265 75 637 154 1.131
Guatlla comuna 1.678 2.978 14.961 3.920 23.537
Guineu 1.617 1.480 2.354 1.567 7.018
Llebre 864 1.620 2.031 1.030 5.545
Morell caproig 2 12 1 297 312
Morell de plomall 2 1 2 18 23
Perdiu roja 24.790 16.615 34.258 25.531 101.194
Perdiu xerra 2 99 127 0 228
Tord ala roig 2.504 6.753 12.099 15.711 37.067
Tord comú 15.458 43.584 88.714 178.784 326.540
Tórtora 2.961 6.091 7.932 5.097 22.081
Tudó 52.797 32.539 37.488 68.531 191.355
Xarrasclet 2 58 0 26 86
Xarxet comú 17 287 48 4.542 4.894
Xixella 418 162 495 676 1.751
Caça major
Cabirol 1.578 1.774 2.447 639 6.438
Cabra salvatge 57 0 0 106 163
Cérvol 392 491 1.460 2 2.345
Daina 0 229 684 23 936
Isard 96 314 308 0 718
Mufló 0 438 157 0 595
Porc senglar 13.529 18.827 11.514 6.130 50.000
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
Nota: Captures temporada hàbil i mitja veda.