Taxa de mortalitat. Per sexe i grups d'edat

Taxa de mortalitat. 2012-2016 Homes. Per grups d'edat
2012 2013 2014 2015 2016
De 0 anys 3,15 2,79 3,07 2,71 2,63
D'1 a 4 anys 0,17 0,14 0,15 0,10 0,13
De 5 a 9 anys 0,10 0,07 0,08 0,11 0,09
De 10 a 14 anys 0,08 0,09 0,12 0,10 0,06
De 15 a 19 anys 0,22 0,21 0,25 0,22 0,15
De 20 a 24 anys 0,44 0,36 0,37 0,30 0,35
De 25 a 29 anys 0,39 0,43 0,43 0,39 0,38
De 30 a 34 anys 0,54 0,54 0,52 0,44 0,51
De 35 a 39 anys 0,79 0,68 0,58 0,59 0,60
De 40 a 44 anys 1,29 1,27 1,09 1,02 0,99
De 45 a 49 anys 2,44 2,33 2,10 2,06 1,77
De 50 a 54 anys 4,02 4,05 3,61 3,56 3,51
De 55 a 59 anys 6,40 6,19 5,95 6,27 5,96
De 60 a 64 anys 9,94 9,74 9,33 9,59 9,25
De 65 a 69 anys 14,86 14,77 13,71 14,33 13,77
De 70 a 74 anys 23,51 22,52 21,21 21,37 20,81
De 75 a 79 anys 39,55 37,60 37,24 37,13 35,50
De 80 a 84 anys 70,33 66,23 63,81 65,32 61,78
De 85 a 89 anys 130,63 121,47 118,93 120,97 116,73
De 90 a 94 anys 217,72 204,39 202,61 212,25 209,48
De 95 anys i més 344,90 297,11 317,23 341,89 307,96
Total 8,58 8,42 8,37 8,74 8,58
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes:
- Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
- A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
Taxa de mortalitat. 2012-2016 Dones. Per grups d'edat
2012 2013 2014 2015 2016
De 0 anys 2,74 2,02 2,33 1,97 2,26
D'1 a 4 anys 0,08 0,14 0,12 0,09 0,12
De 5 a 9 anys 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
De 10 a 14 anys 0,04 0,08 0,09 0,09 0,06
De 15 a 19 anys 0,15 0,12 0,09 0,15 0,12
De 20 a 24 anys 0,16 0,17 0,19 0,13 0,12
De 25 a 29 anys 0,22 0,15 0,20 0,16 0,19
De 30 a 34 anys 0,29 0,22 0,29 0,19 0,23
De 35 a 39 anys 0,42 0,44 0,35 0,35 0,36
De 40 a 44 anys 0,73 0,64 0,74 0,63 0,62
De 45 a 49 anys 1,38 1,22 1,15 1,15 1,05
De 50 a 54 anys 2,10 1,91 1,71 1,96 1,89
De 55 a 59 anys 2,66 2,84 2,91 3,03 2,57
De 60 a 64 anys 3,96 3,88 3,81 3,67 3,97
De 65 a 69 anys 5,83 5,88 5,41 5,43 5,53
De 70 a 74 anys 10,52 9,89 9,42 9,26 8,95
De 75 a 79 anys 19,97 18,96 19,26 19,23 18,22
De 80 a 84 anys 42,65 39,04 38,91 41,58 37,60
De 85 a 89 anys 90,48 84,11 81,59 85,70 80,08
De 90 a 94 anys 169,48 159,41 154,94 167,09 156,50
De 95 anys i més 308,47 272,63 273,94 296,00 274,39
Total 8,23 7,90 7,98 8,56 8,20
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació i Recerca en Salut.
Notes:
- Defuncions per 1.000 habitants de cada grup d'edat.
- A partir de 2012, a més de les defuncions inscrites a Catalunya de la població resident, inclou les defuncions de la població resident a Catalunya inscrites en altres comunitats autònomes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/292