Saltar al contingut principal

Valor afegit brut (VAB) dels serveis. Per branques d'activitat. Comarques i Aran

Valor afegit brut (VAB). 2018 (p) Serveis. Milions d'euros. Comarques
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 121,9 66,5 73,2 24,0 179,2 155,8 620,6
Alt Empordà 552,4 151,2 407,2 85,3 549,9 599,2 2.345,2
Alt Penedès 401,4 200,8 102,7 99,0 437,8 343,4 1.585,2
Alt Urgell 74,4 28,4 45,4 10,8 73,7 108,0 340,8
Alta Ribagorça 5,9 5,0 30,2 3,9 15,9 23,1 84,0
Anoia 307,3 109,0 78,4 83,9 424,9 438,7 1.442,1
Aran 27,3 7,7 95,6 8,5 57,0 82,9 278,9
Bages 597,1 272,8 195,4 137,6 892,8 826,1 2.921,8
Baix Camp 558,7 197,8 347,7 85,0 787,2 869,8 2.846,2
Baix Ebre 246,6 89,3 122,8 47,3 227,7 425,4 1.159,1
Baix Empordà 394,3 100,6 476,1 67,2 582,8 536,8 2.157,7
Baix Llobregat 3.914,8 2.814,2 1.146,2 791,1 5.010,9 3.365,7 17.042,8
Baix Penedès 189,0 107,1 184,2 41,7 454,4 343,2 1.319,5
Barcelonès 11.013,4 10.046,5 6.487,5 3.276,1 21.679,1 18.820,4 71.322,9
Berguedà 102,2 43,9 47,2 60,8 147,2 162,5 563,8
Cerdanya 46,5 23,5 68,2 13,3 90,1 82,7 324,4
Conca de Barberà 40,3 9,9 39,2 13,7 82,4 87,5 273,0
Garraf 350,2 83,8 314,5 84,1 749,6 561,3 2.143,5
Garrigues 34,9 8,3 11,5 13,6 47,9 63,0 179,2
Garrotxa 151,7 53,9 74,4 33,8 216,0 241,9 771,7
Gironès 747,9 322,0 329,8 160,0 1.040,3 1.705,0 4.305,2
Maresme 1.265,4 452,9 713,9 293,9 2.175,9 1.802,1 6.704,1
Moianès 20,0 6,2 12,5 9,9 41,6 42,6 132,9
Montsià 177,9 48,2 75,1 36,6 211,7 218,4 767,9
Noguera 97,2 59,9 35,0 23,2 102,9 142,0 460,3
Osona 559,7 186,2 172,3 133,0 669,4 721,4 2.442,0
Pallars Jussà 22,7 6,8 19,0 8,0 44,8 76,0 177,3
Pallars Sobirà 9,9 6,9 41,3 6,7 25,4 36,0 126,1
Pla d'Urgell 132,3 52,7 30,4 20,3 120,1 109,2 465,1
Pla de l'Estany 90,2 37,5 31,5 15,0 125,4 144,5 444,1
Priorat 9,3 4,5 11,7 7,0 30,5 32,8 95,7
Ribera d'Ebre 40,4 37,9 12,4 15,3 65,1 105,9 276,9
Ripollès 58,7 21,8 43,7 17,2 105,6 98,2 345,2
Segarra 43,1 25,0 17,0 8,8 65,6 73,6 233,2
Segrià 940,3 433,4 377,9 145,8 835,8 1.504,1 4.237,2
Selva 578,5 291,5 431,6 81,2 693,4 569,2 2.645,4
Solsonès 23,4 13,5 21,4 5,4 57,4 66,9 187,9
Tarragonès 762,7 634,8 712,0 161,1 1.176,9 1.971,8 5.419,3
Terra Alta 16,9 4,6 9,9 11,6 25,1 39,3 107,4
Urgell 139,7 38,9 28,0 21,9 116,7 144,8 490,0
Vallès Occidental 4.065,8 1.702,6 913,0 855,3 5.557,0 4.500,1 17.593,7
Vallès Oriental 1.767,8 506,6 391,4 291,4 2.044,3 1.651,2 6.652,8
Catalunya 30.700,2 19.314,4 14.778,5 7.309,2 48.037,2 43.892,7 164.032,2
Unitats: Milions d'euros (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dades provisionals.
Valor afegit brut (VAB). 2018 (p) Serveis. Percentatge. Comarques
Comerç Transport, informació i comunicacions Hostaleria Act. financeres i assegurances Act. immobiliàries, tècniques i administratives Administració pública i altres serveis Total
Alt Camp 19,6 10,7 11,8 3,9 28,9 25,1 100
Alt Empordà 23,6 6,4 17,4 3,6 23,4 25,5 100
Alt Penedès 25,3 12,7 6,5 6,2 27,6 21,7 100
Alt Urgell 21,8 8,3 13,3 3,2 21,6 31,7 100
Alta Ribagorça 7,0 5,9 36,0 4,6 18,9 27,5 100
Anoia 21,3 7,6 5,4 5,8 29,5 30,4 100
Aran 9,8 2,8 34,3 3,0 20,4 29,7 100
Bages 20,4 9,3 6,7 4,7 30,6 28,3 100
Baix Camp 19,6 6,9 12,2 3,0 27,7 30,6 100
Baix Ebre 21,3 7,7 10,6 4,1 19,6 36,7 100
Baix Empordà 18,3 4,7 22,1 3,1 27,0 24,9 100
Baix Llobregat 23,0 16,5 6,7 4,6 29,4 19,7 100
Baix Penedès 14,3 8,1 14,0 3,2 34,4 26,0 100
Barcelonès 15,4 14,1 9,1 4,6 30,4 26,4 100
Berguedà 18,1 7,8 8,4 10,8 26,1 28,8 100
Cerdanya 14,3 7,2 21,0 4,1 27,8 25,5 100
Conca de Barberà 14,8 3,6 14,4 5,0 30,2 32,0 100
Garraf 16,3 3,9 14,7 3,9 35,0 26,2 100
Garrigues 19,5 4,6 6,4 7,6 26,7 35,2 100
Garrotxa 19,7 7,0 9,6 4,4 28,0 31,3 100
Gironès 17,4 7,5 7,7 3,7 24,2 39,6 100
Maresme 18,9 6,8 10,6 4,4 32,5 26,9 100
Moianès 15,1 4,7 9,4 7,5 31,3 32,1 100
Montsià 23,2 6,3 9,8 4,8 27,6 28,4 100
Noguera 21,1 13,0 7,6 5,0 22,4 30,9 100
Osona 22,9 7,6 7,1 5,4 27,4 29,5 100
Pallars Jussà 12,8 3,8 10,7 4,5 25,3 42,9 100
Pallars Sobirà 7,8 5,5 32,7 5,3 20,1 28,5 100
Pla d'Urgell 28,5 11,3 6,5 4,4 25,8 23,5 100
Pla de l'Estany 20,3 8,5 7,1 3,4 28,2 32,5 100
Priorat 9,7 4,7 12,2 7,3 31,8 34,3 100
Ribera d'Ebre 14,6 13,7 4,5 5,5 23,5 38,3 100
Ripollès 17,0 6,3 12,7 5,0 30,6 28,5 100
Segarra 18,5 10,7 7,3 3,8 28,1 31,6 100
Segrià 22,2 10,2 8,9 3,4 19,7 35,5 100
Selva 21,9 11,0 16,3 3,1 26,2 21,5 100
Solsonès 12,5 7,2 11,4 2,9 30,5 35,6 100
Tarragonès 14,1 11,7 13,1 3,0 21,7 36,4 100
Terra Alta 15,8 4,3 9,2 10,8 23,4 36,6 100
Urgell 28,5 7,9 5,7 4,5 23,8 29,6 100
Vallès Occidental 23,1 9,7 5,2 4,9 31,6 25,6 100
Vallès Oriental 26,6 7,6 5,9 4,4 30,7 24,8 100
Catalunya 18,7 11,8 9,0 4,5 29,3 26,8 100
Unitats: Tant per cent (Revisió estadística 2019).
Font: Idescat. Producte interior brut. Comarques i municipis.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/361