Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Despeses. Per seccions

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2012-2020 Despeses. Per seccions
2012 2014 2015 2017 2020
Òrgans superiors 84,63 77,30 79,75 82,27 94,83
Parlament de Catalunya 59,30 56,90 57,88 59,93 69,80
Consell de Garanties Estatutàries 3,46 3,14 3,29 3,28 3,42
Sindicatura de Comptes 11,16 9,94 11,12 10,89 12,07
Oficina Antifrau 4,99 4,70 4,70 5,30 6,37
Comissió Jurídica Assessora 3,07 2,61 2,75 2,87 3,18
Consell de Treball Econòmic i Social 2,65 : : : :
Departaments 22.883,79 20.484,48 21.717,57 23.735,11 27.002,12
Presidència 481,54 404,52 415,01 411,72 610,47
Vicepresidència i d'Economia i Hisenda : : : 197,30 211,62
Economia i Coneixement 1.183,33 1.038,68 1.093,10 : :
Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència : : : : 76,20
Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència : : : 64,05 :
Interior 1.147,56 1.110,62 1.160,88 1.246,42 1.430,85
Educació : : : : 5.671,86
Ensenyament 4.610,99 4.157,48 4.442,58 4.821,14 :
Salut 8.685,01 8.220,61 8.399,19 8.806,71 9.716,00
Territori i Sostenibilitat 1.563,11 1.368,81 1.619,67 1.668,86 2.064,22
Cultura 301,52 225,75 238,75 261,02 298,12
Justícia 886,79 799,60 818,14 950,99 1.053,61
Treball, Afers Socials i Famílies : : : 2.872,03 3.411,45
Benestar Social i Família 2.086,52 1.825,11 1.999,50 : :
Empresa i Coneixement : : : 1.370,34 1.592,00
Empresa i Ocupació 1.119,37 776,78 969,14 : :
Polítiques Digitals i Administració Pública : : : : 139,41
Governació i Administracions Públiques i Habitatge : : : 429,51 :
Governació i Relacions Institucionals 316,37 241,61 244,61 : :
Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació : : : : 726,31
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 501,68 314,90 316,98 634,99 :
Fons no departamentals 6.758,93 11.300,29 10.685,77 10.212,34 15.082,26
Pensions 3,44 2,20 2,20 1,60 1,60
Deute 3.674,43 7.876,34 7.004,75 5.996,12 10.539,63
Despeses de diversos departaments 160,84 279,04 320,81 616,06 762,59
Participació ens locals de Catalunya en ingressos de l'Estat 2.670,22 3.097,72 3.158,02 3.268,55 3.528,44
Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
Total 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71 42.179,20
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Des de 2015, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials s'ha integrat al Departament de Benestar Social i Família.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/535