Saltar al contingut principal

Ocupació en establiments hotelers. Marques turístiques

Ocupació en establiments hotelers. 2019 Marques turístiques
Viatgers Pernoctacions Grau d'ocupació per habitacions (%)
Barcelona 8.992,8 22.353,5 79,8
Costa Brava 3.673,7 11.760,5 64,0
Costa Daurada 2.659,4 9.769,4 70,4
Costa Barcelona 3.577,7 10.673,4 71,0
Paisatges Barcelona 199,6 367,5 36,3
Pirineus 769,1 1.470,2 32,8
Terres de Lleida 321,8 489,6 45,3
Terres de L'Ebre 305,4 624,0 43,5
Val d'Aran 252,9 727,7 47,5
Catalunya 20.752,4 58.235,8 69,1
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
Nota: Per tal de millorar la fiabilitat estadística, la desagregació territorial per marques turístiques es calcula amb uns estimadors especials per petites àrees. Aquesta metodologia no garanteix que la suma total sigui exactament el resultat del conjunt de Catalunya segons l'estimador clàssic. Les discrepàncies són, en tot cas, de poca significació.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/552