Saltar al contingut principal

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Defuncions. 2018 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 82 16 34 90 184 563
malalties infeccioses i parasitàries 3 0 1 0 3 7
tumors 3 8 12 21 32 157
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1 0 1 1 0 1
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 5 2 2 2 4 6
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema nerviós 1 0 4 6 7 27
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 2 0 1 9 20 97
malalties de l'aparell respiratori 0 1 3 1 14 34
malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 1 2 22
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 0 2
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 2 0 0
afeccions originades en el període perinatal 48 0 0 0 0 1
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 14 1 2 0 2 2
signes, símptomes i troballes no classificades 5 1 0 4 17 42
causes externes 0 3 8 43 83 162
Dones 67 17 17 47 99 300
malalties infeccioses i parasitàries 0 1 0 2 4 3
tumors 0 4 8 6 37 154
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1 0 0 0 0 2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 1 1 0 1 1
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 1 1 2
malalties del sistema nerviós 3 2 3 8 4 7
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 1 0 0
malalties del sistema circulatori 1 0 2 3 10 34
malalties de l'aparell respiratori 1 1 0 2 10 17
malalties de l'aparell digestiu 0 0 0 1 4 11
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 1 0 1 2
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 3
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 0 0
afeccions originades en el període perinatal 38 0 0 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 14 5 1 1 2 5
signes, símptomes i troballes no classificades 5 3 1 4 3 10
causes externes 2 0 0 18 22 49
Total 149 33 51 137 283 863
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Defuncions. 2018 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i totals
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 1.504 3.429 5.928 9.242 11.920 32.992
malalties infeccioses i parasitàries 42 54 72 148 183 513
tumors 561 1.766 2.791 3.110 2.156 10.617
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3 15 24 29 65 140
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 19 58 182 324 401 1.005
trastorns mentals i del comportament 11 21 104 402 961 1.500
malalties del sistema nerviós 52 105 234 619 776 1.831
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 1 1
malalties del sistema circulatori 322 694 1.168 2.119 3.311 7.743
malalties de l'aparell respiratori 85 169 587 1.268 2.136 4.298
malalties de l'aparell digestiu 124 240 348 425 487 1.649
malalties de la pell i del teixit subcutani 1 3 9 19 49 82
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 3 13 28 76 217 339
malalties del sistema genitourinari 6 16 90 258 530 902
afeccions originades en el període perinatal 1 0 0 0 0 50
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 16 12 5 6 4 64
signes, símptomes i troballes no classificades 72 93 98 137 211 680
causes externes 186 170 188 302 432 1.577
Dones 740 1.622 2.856 7.187 19.995 32.947
malalties infeccioses i parasitàries 11 32 48 122 303 526
tumors 440 942 1.352 1.875 2.105 6.923
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3 9 8 35 103 161
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 5 33 75 302 814 1.235
trastorns mentals i del comportament 3 17 55 456 2.427 2.962
malalties del sistema nerviós 23 92 198 644 1.820 2.804
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 1 0 0 1 2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema circulatori 88 202 539 1.893 6.367 9.139
malalties de l'aparell respiratori 41 86 202 711 2.515 3.586
malalties de l'aparell digestiu 34 76 154 395 934 1.609
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 1 2 30 95 128
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 8 8 27 132 593 772
malalties del sistema genitourinari 3 13 47 246 857 1.169
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 0 0
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 0 0 38
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 10 10 5 1 9 63
signes, símptomes i troballes no classificades 20 38 50 115 446 695
causes externes 51 62 94 230 606 1.134
Total 2.244 5.051 8.784 16.429 31.915 65.939
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/825