Saltar al contingut principal

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Defuncions. 2017 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 83 21 32 108 191 534
malalties infeccioses i parasitàries 1 1 1 0 3 14
tumors 0 1 9 20 27 130
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1 0 1 2 0 5
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 3 1 1 1 0 4
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 1 2
malalties del sistema nerviós 4 1 3 8 15 20
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 1 1 2 1 17 100
malalties de l'aparell respiratori 0 0 1 1 5 31
malalties de l'aparell digestiu 1 0 2 1 4 20
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 0 1 2
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 4
afeccions originades en el període perinatal 49 0 0 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 16 4 2 1 6 2
signes, símptomes i troballes no classificades 6 3 2 0 7 15
causes externes 1 9 8 73 105 185
Dones 74 12 28 51 84 284
malalties infeccioses i parasitàries 0 1 1 1 2 6
tumors 2 3 14 11 22 144
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1 0 1 2 1 1
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2 0 1 1 0 5
trastorns mentals i del comportament 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema nerviós 5 2 5 6 6 11
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 0 0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 0 0 0
malalties del sistema circulatori 1 1 0 6 7 37
malalties de l'aparell respiratori 0 1 1 3 5 7
malalties de l'aparell digestiu 2 0 0 2 3 13
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 0 0 0 0 1
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0 0 0 1 1 4
malalties del sistema genitourinari 0 0 0 0 0 2
embaràs, part i puerperi 0 0 0 0 1 2
afeccions originades en el període perinatal 40 0 0 0 0 0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 14 1 2 0 2 4
signes, símptomes i troballes no classificades 7 0 0 1 1 4
causes externes 0 3 3 17 33 42
Total 157 33 60 159 275 818
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Defuncions. 2017 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i totals
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 1.422 3.273 5.716 9.666 11.638 32.684
malalties infeccioses i parasitàries 37 52 67 148 190 514
tumors 591 1.676 2.723 3.209 2.105 10.491
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 5 4 25 40 78 161
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 20 62 190 351 396 1.029
trastorns mentals i del comportament 8 33 91 446 1.033 1.614
malalties del sistema nerviós 31 92 207 673 807 1.861
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 1 1 2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 2 1 3
malalties del sistema circulatori 323 696 1.227 2.278 3.259 7.905
malalties de l'aparell respiratori 72 189 525 1.391 1.896 4.111
malalties de l'aparell digestiu 117 224 331 417 447 1.564
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 2 4 14 34 54
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 5 8 21 76 199 312
malalties del sistema genitourinari 4 29 73 242 541 893
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 1 0 50
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 4 10 5 2 6 58
signes, símptomes i troballes no classificades 18 39 49 89 213 441
causes externes 187 157 178 286 432 1.621
Dones 829 1.509 2.784 7.446 19.724 32.825
malalties infeccioses i parasitàries 18 24 45 145 266 509
tumors 480 940 1.346 1.917 2.044 6.923
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3 3 13 40 103 168
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 12 27 103 311 836 1.298
trastorns mentals i del comportament 3 14 73 523 2.514 3.128
malalties del sistema nerviós 25 58 181 783 2.024 3.106
malalties de l'ull i dels seus annexos 0 0 0 0 2 2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0 0 0 3 1 4
malalties del sistema circulatori 120 196 523 1.983 6.442 9.316
malalties de l'aparell respiratori 40 71 185 693 2.245 3.251
malalties de l'aparell digestiu 43 68 128 360 845 1.464
malalties de la pell i del teixit subcutani 0 3 2 11 87 104
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 7 10 29 123 473 648
malalties del sistema genitourinari 7 9 43 242 814 1.117
embaràs, part i puerperi 1 0 0 0 0 4
afeccions originades en el període perinatal 0 0 0 0 0 40
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 2 4 2 4 5 40
signes, símptomes i troballes no classificades 9 9 23 82 416 552
causes externes 59 73 88 226 607 1.151
Total 2.251 4.782 8.500 17.112 31.362 65.509
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/825