Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Macromagnituds. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Valor de la producció 4.516.475 3.404.300 3.514.160 633.672
Consum de primeres matèries i altres proveïments 105.915 137.546 469.125 90.624
Despeses en serveis exteriors 1.601.291 1.561.192 934.997 366.060
Valor afegit brut a preus de mercat 2.809.269 1.705.563 2.110.038 176.989
Impostos sobre la producció i els productes 17.299 19.250 15.065 4.656
Subvencions a l'explotació 1.747 18.153 44.334 543.981
Valor afegit brut al cost de factors 2.793.718 1.704.466 2.139.307 716.314
Despeses de personal 1.692.158 1.857.144 1.444.549 595.716
Excedent brut d'explotació 1.101.560 -152.679 694.759 120.598
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2018 Macromagnituds. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Valor de la producció 2.191.191 1.605.039 160.828 16.025.665
Consum de primeres matèries i altres proveïments 209.907 130.328 20.503 1.163.948
Despeses en serveis exteriors 730.817 408.080 36.625 5.639.062
Valor afegit brut a preus de mercat 1.250.467 1.066.630 103.699 9.222.655
Impostos sobre la producció i els productes 10.836 7.081 677 74.864
Subvencions a l'explotació 2.191 36.916 487 647.810
Valor afegit brut al cost de factors 1.241.823 1.096.466 103.509 9.795.602
Despeses de personal 867.860 528.805 69.965 7.056.197
Excedent brut d'explotació 373.962 567.660 33.544 2.739.405
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/964