Saltar al contingut principal

AT Estadística de les autoritzacions del transport

Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers i passatgeres s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Estadística corresponent a l'actuació 03 07 06 (Programa anual d'actuació estadística 2023).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques