Saltar al contingut principal

Superfície de conreus herbacis que no han variat el conreu en els darrers tres anys

Superfície de conreus herbacis que no han variat el conreu en els darrers tres anys Catalunya. 2009
Explotacions Hectàrees
Explotacions amb SAU 8.443 96.488
< 2 469 523
2 a < 10 3.171 10.389
10 a < 50 3.684 44.587
50 a < 200 1.068 36.328
>= 200 51 4.662
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.