Saltar al contingut principal

CPVHU Estadística de la compravenda i el preu de venda de l'habitatge usat

Explotació estadística de les compravendes d'habitatge usat inscrites en els registres de la propietat i el preu de venda que figura a l'escriptura registrada.

Estadística corresponent a l'actuació 06 05 08 (Programa anual d'actuació estadística 2023).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat