Saltar al contingut principal

CXSG Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat

Recollida, tractament i difusió de les estadístiques dels comptes de xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. Mesurar l'activitat que es duu a terme a la Xarxa és sempre important per conèixer l'evolució dels esforços dedicats a aquesta tasca. En el món de les xarxes, que és tan canviant, les mètriques són necessàries per poder fer un seguiment del que s'hi fa i avaluar i mesurar quin impacte té, en aquest cas, la presència de l'Administració en aquest entorn i quins beneficis aporta a la ciutadania.

Estadística corresponent a l'actuació 02 08 06 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable