Saltar al contingut principal

Per grups d'edat i per tipus de nucli

Fills. Per grups d'edat i tipus de nucli Catalunya. 2019
Matrimonis Parelles de fet Famílies monoparentals Llars amb dos nuclis i més Total
De 0 a 2 anys 127,1 54,3 7,5 21,4 210,4
De 3 a 5 anys 139,1 42,1 15,7 16,4 213,2
De 6 a 8 anys 161,7 38,5 30,4 11,5 242,1
De 9 a 11 anys 177,2 32,6 34,3 9,6 253,8
De 12 a 15 anys 216,0 28,8 58,1 15,8 318,7
De 16 a 18 anys 157,5 14,7 48,5 14,3 235,0
De 19 a 24 anys 247,5 23,0 73,4 16,3 360,2
De 25 a 29 anys 121,6 6,4 39,9 4,8 172,7
De 30 a 34 anys 52,4 .. 20,8 4,6 79,0
De 35 anys i més 80,5 .. 105,9 6,1 194,4
Total 1.480,7 243,5 434,5 120,8 2.279,4
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Errors de mostreig relatius. Fills. Per grups d'edat i tipus de nucli Catalunya. 2019
Matrimonis Parelles de fet Famílies monoparentals Llars amb dos nuclis i més Total
De 0 a 2 anys 4,2 7,2 20,5 17,3 1,9
De 3 a 5 anys 4,4 9,0 14,7 20,7 2,7
De 6 a 8 anys 3,1 9,1 10,4 21,2 2,2
De 9 a 11 anys 3,5 11,3 9,9 22,3 2,4
De 12 a 15 anys 3,5 11,4 7,7 29,9 2,1
De 16 a 18 anys 3,7 15,1 8,6 31,4 4,5
De 19 a 24 anys 3,3 12,7 7,6 17,4 1,9
De 25 a 29 anys 5,5 25,3 9,8 31,4 3,9
De 30 a 34 anys 7,8 .. 11,9 28,5 6,3
De 35 anys i més 7,0 .. 6,0 26,3 4,6
Total 1,5 4,4 3,2 11,8 ..
Unitats: %.
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions