Saltar al contingut principal
Despesa anual per grups de despesa ECOICOP (3 DÍGITS) Catalunya. 2018
Despesa mitjana anual
Total (milions) Distribució percentual per llar per persona per unitat de consum
011 Aliments 12.794,2 12,9 4.217 1.717 2.540
012 Begudes no alcohòliques 1.127,3 1,1 372 151 224
021 Begudes alcohòliques 694,4 0,7 229 93 138
022 Tabac 915,9 0,9 302 123 182
023 Narcòtics .. .. .. .. ..
031 Vestit 3.351,2 3,4 1.104 450 665
032 Calçat i reparacions de calçat 1.065,2 1,1 351 143 211
041 Lloguer d'habitatges 5.267,5 5,3 1.736 707 1.046
042 Lloguers imputats dels habitatges 19.388 19,6 6.390 2.602 3.849
043 Manteniment i reparació de l'habitatge 783,8 0,8 258 105 156
044 Subministrament d'aigua i altres serveis relacionats amb l'habitatge 2.455,1 2,5 809 330 487
045 Electricitat, gas i altres combustibles 3.837 3,9 1.265 515 762
051 Mobles i accessoris, catifes i altres revestiments de sòls 873,4 0,9 288 117 173
052 Articles tèxtils per a la llar 357 0,4 118 48 71
053 Aparells domèstics 793,1 0,8 261 106 157
054 Cristalleria, vaixella i paraments de la llar 207,1 0,2 68 28 41
055 Eines i equipaments per a la llar i el jardí 245,4 0,2 81 33 49
056 Béns i serveis per al manteniment corrent de la llar 1.913,5 1,9 631 257 380
061 Productes, aparells i equips mèdics 2.215,3 2,2 730 297 440
062 Serveis ambulatoris 1.017,7 1 335 137 202
063 Serveis hospitalaris .. .. .. .. ..
071 Adquisició de vehicles 3.879,9 3,9 1.279 521 770
072 Utilització de vehicles personals 6.304,5 6,4 2.078 846 1.251
073 Serveis de transport 1.875,1 1,9 618 252 372
081 Serveis postals 12,7 0 4 2 3
082 Equips de telefonia i fax 323 0,3 106 43 64
083 Serveis de telefonia i fax 2.882,8 2,9 950 387 572
091 Equips audiovisuals, fotogràfics i de processament d'informació 566,3 0,6 187 76 112
092 Altres grans béns duradors per a oci i cultura 45,4 0 15 6 9
093 Altres articles i equips per a oci, jardineria i animals domèstics 1.437,5 1,5 474 193 285
094 Serveis recreatius, esportius i culturals 1.423 1,4 469 191 282
095 Premsa, llibres i articles de papereria 560,2 0,6 185 75 111
096 Paquets turístics 1.282,5 1,3 423 172 255
101 Educació infantil i primària 689,7 0,7 227 93 137
102 Educació secundària 402,9 0,4 133 54 80
103 Educació postsecundària no superior .. .. .. .. ..
104 Educació superior 715,4 0,7 236 96 142
105 Educació no definida per nivell 220,8 0,2 73 30 44
111 Restauració i menjadors 7.737,8 7,8 2.550 1.039 1.536
112 Serveis d'allotjament 1.193,2 1,2 393 160 237
121 Cura personal 2.502,9 2,5 825 336 497
122 Prostitució i similars .. .. .. .. ..
123 Efectes personals ncaa 628,7 0,6 207 84 125
124 Protecció social 317,3 0,3 105 43 63
125 Assegurances 3.847,3 3,9 1.268 516 764
126 Serveis financers ncaa 22,7 0 7 3 5
127 Altres serveis ncaa 572,9 0,6 189 77 114
Total 98.870,7 100 32.586 13.270 19.626
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.