Saltar al contingut principal
Despesa anual per classes de despesa ECOICOP (4dígits) Catalunya. 2018
Despesa mitjana anual
Total (milions) Distribució percentual per llar per persona per unitat de consum
0111 Pa i cereals 1.864,8 1,9 615 250 370
0112 Carn 3.140,3 3,2 1.035 421 623
0113 Peix i marisc 1.617,1 1,6 533 217 321
0114 Llet, formatge i ous 1.420 1,4 468 191 282
0115 Olis i greixos 316,5 0,3 104 42 63
0116 Fruites 1.457,1 1,5 480 196 289
0117 Llegums i hortalisses 1.551,2 1,6 511 208 308
0118 Sucre, confitura, mel, xocolata i confiteria 530,2 0,5 175 71 105
0119 Productes alimentaris ncaa 897,2 0,9 296 120 178
0121 Cafè, te i cacau 401 0,4 132 54 80
0122 Aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals 726,3 0,7 239 97 144
0211 Begudes destil·lades 97,2 0,1 32 13 19
0212 Vins 351,1 0,4 116 47 70
0213 Cervesa 246,1 0,2 81 33 49
0220 Tabac 915,9 0,9 302 123 182
0230 Narcòtics .. .. .. .. ..
0311 Teles .. .. .. .. ..
0312 Peces de vestir 3.208,8 3,2 1.058 431 637
0313 Altres articles de vestir i articles de merceria 79,6 0,1 26 11 16
0314 Neteja, reparació i lloguer d'articles de vestir 50,4 0,1 17 7 10
0321 Calçat 1.056,6 1,1 348 142 210
0322 Reparació i lloguer de calçat .. .. .. .. ..
0411 Lloguer d'habitatge principal 4.784,3 4,8 1.577 642 950
0412 Altres lloguers 483,2 0,5 159 65 96
0421 Lloguers imputats a l'habitatge principal en propietat 15.487,7 15,7 5.104 2.079 3.074
0422 Altres lloguers imputats 3.900,2 3,9 1.285 523 774
0431 Materials per al manteniment i la reparació de l'habitatge 156,8 0,2 52 21 31
0432 Serveis per al manteniment i reparació de l'habitatge 627 0,6 207 84 124
0441 Subministrament d'aigua 620,9 0,6 205 83 123
0442 Recollida d'escombraries 331,7 0,3 109 45 66
0443 Clavegueram 230,3 0,2 76 31 46
0444 Altres serveis relacionats amb l'habitatge ncaa 1.272,1 1,3 419 171 253
0451 Electricitat 2.364,9 2,4 779 317 469
0452 Gas 1.241,6 1,3 409 167 246
0453 Combustibles líquids 201,5 0,2 66 27 40
0454 Combustibles sòlids 29,1 0 10 4 6
0455 Energia calòrica .. .. .. .. ..
0511 Mobles i accessoris 859,9 0,9 283 115 171
0512 Catifes i altres revestiments de sòls 13,5 0 4 2 3
0513 Reparació de mobles, accessoris i revestiments de sòls .. .. .. .. ..
0520 Articles tèxtils per a la llar 357 0,4 118 48 71
0531 Aparells domèstics grans, elèctrics o no 569,9 0,6 188 76 113
0532 Electrodomèstics petits 140,4 0,1 46 19 28
0533 Reparació d'aparells domèstics 82,8 0,1 27 11 16
0540 Cristalleria, vaixella i parament per a la llar 207,1 0,2 68 28 41
0551 Eines grans i equips 33 0 11 4 7
0552 Eines i accessoris petits 212,5 0,2 70 29 42
0561 Béns no duradors per a la llar 846,8 0,9 279 114 168
0562 Servei domèstic i altres serveis per a la llar 1.066,8 1,1 352 143 212
0611 Productes farmacèutics 824,7 0,8 272 111 164
0612 Altres productes mèdics 35,4 0 12 5 7
0613 Aparells i equips terapèutics 1.355,2 1,4 447 182 269
0621 Serveis mèdics 310,7 0,3 102 42 62
0622 Serveis dentals 453,6 0,5 149 61 90
0623 Serveis paramèdics 253,5 0,3 84 34 50
0630 Serveis hospitalaris .. .. .. .. ..
0711 Automòbils 3.624,1 3,7 1.194 486 719
0712 Motocicletes .. .. .. .. ..
0713 Bicicletes .. .. .. .. ..
0714 Vehicles de tracció animal .. .. .. .. ..
0721 Peces de recanvis i accessoris per a vehicles personals 267,3 0,3 88 36 53
0722 Carburants i lubricants per a vehicles personals 3.174,3 3,2 1.046 426 630
0723 Manteniment i reparació de vehicles personals 2.181,6 2,2 719 293 433
0724 Altres serveis relatius als vehicles personals 681,3 0,7 225 91 135
0731 Transport de passatgers per ferrocarril 331,5 0,3 109 44 66
0732 Transport de passatgers per carretera 210,5 0,2 69 28 42
0733 Transport aeri de passatgers 645,6 0,7 213 87 128
0734 Transport de passatgers per mar i per vies navegables interiors .. .. .. .. ..
0735 Transport combinat de passatgers 642 0,6 212 86 127
0736 Altres serveis de transport .. .. .. .. ..
0810 Serveis postals 12,7 0 4 2 3
0820 Equips de telefonia i fax 323 0,3 106 43 64
0830 Serveis de telefonia i fax 2.882,8 2,9 950 387 572
0911 Equips per a la recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge 178 0,2 59 24 35
0912 Equips fotogràfics i cinematogràfics, i instruments òptics 35,6 0 12 5 7
0913 Equips de processament d'informació 247,7 0,3 82 33 49
0914 Suports d'imatge, so i dades 92,6 0,1 31 12 18
0915 Reparació d'equips audiovisuals, fotogràfics i de processament d'informació 12,4 0 4 2 2
0921 Grans béns duradors per a oci en exteriors .. .. .. .. ..
0922 Instruments musicals i grans béns duradors per a oci en interiors 32,5 0 11 4 6
0923 Conservació i reparació d'altres grans béns duradors per a oci i cultura .. .. .. .. ..
0931 Jocs, joguines i aficions 464,9 0,5 153 62 92
0932 Equips per a esports, acampada i oci a l'aire lliure 175,1 0,2 58 24 35
0933 Jardineria, plantes i flors 133,8 0,1 44 18 27
0934 Animals domèstics i productes relacionats 356,5 0,4 117 48 71
0935 Serveis veterinaris i d'altres tipus per a animals domèstics 307,2 0,3 101 41 61
0941 Serveis recreatius i esportius 794,1 0,8 262 107 158
0942 Serveis culturals 369,7 0,4 122 50 73
0943 Jocs d'atzar 259,2 0,3 85 35 51
0951 Llibres 296,6 0,3 98 40 59
0952 Premsa 99,9 0,1 33 13 20
0953 Material imprès divers 5,9 0 2 1 1
0954 Articles de papereria i material de dibuix 157,8 0,2 52 21 31
0960 Paquets turístics 1.282,5 1,3 423 172 255
1010 Educació infantil i primària 689,7 0,7 227 93 137
1020 Educació secundària 402,9 0,4 133 54 80
1030 Educació postsecundària no superior .. .. .. .. ..
1040 Educació superior 715,4 0,7 236 96 142
1050 Educació no definida per nivell 220,8 0,2 73 30 44
1111 Restauració 7.295,6 7,4 2.404 979 1.448
1112 Menjadors 442,2 0,4 146 59 88
1120 Serveis d'allotjament 1.193,2 1,2 393 160 237
1120 Perruqueries i establiments d'estètica 1.106,8 1,1 365 149 220
1212 Aparells elèctrics per a la cura personal 42,2 0 14 6 8
1213 Altres aparells, articles i productes per a la cura personal 1.353,9 1,4 446 182 269
1220 Prostitució i similars .. .. .. .. ..
1231 Joieria, bijuteria i rellotgeria 318,1 0,3 105 43 63
1232 Altres efectes personals 310,5 0,3 102 42 62
1240 Protecció social 317,3 0,3 105 43 63
1251 Assegurances de vida .. .. .. .. ..
1252 Assegurances relacionades amb l'habitatge 680,5 0,7 224 91 135
1253 Assegurança relacionada amb la salut 1.513,6 1,5 499 203 300
1254 Assegurança relacionada amb el transport 1.246,6 1,3 411 167 247
1255 Altres assegurances 406,5 0,4 134 55 81
1261 Serveis d'intermediació financera mesurats indirectament .. .. .. .. ..
1262 Altres serveis financers ncaa 22,7 0 7 3 5
1270 Altres serveis ncaa 572,9 0,6 189 77 114
Total 98.870,7 100 32.586 13.270 19.626
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.