Saltar al contingut principal
Despesa anual per classes de despesa ECOICOP/EPF (4 dígits) Catalunya. 2018
Despesa mitjana anual
Total (milions) Distribució percentual per llar per persona per unitat de consum
01.1.1 T Pa i cereals 1.864,8 1,9 615 250 370
01.1.2 T Carn 3.140,3 3,2 1.035 421 623
01,1.3 T Peix i marisc 1.617,1 1,6 533 217 321
01.1.4.T Llet, formatge i ous 1.420 1,4 468 191 282
01.1.5.T Olis i greixos 316,5 0,3 104 42 63
01.1.6. T Fruites 1.457,1 1,5 480 196 289
01.1.7 T Llegums i hortalisses 1.551,2 1,6 511 208 308
01.1.8 T Sucre, confitura, mel, xocolata i confiteria 530,2 0,5 175 71 105
01.1.9 T Productes alimentaris ncaa 897,2 0,9 296 120 178
01.2.1 T Cafè, te, cacau 401 0,4 132 54 80
01.2.2 T Aigua mineral, begudes refrescants, sucs de fruites i vegetals 726,3 0,7 239 97 144
02.1.1 T Begudes destil·lades 97,2 0,1 32 13 19
02.1.2 T Vins 351,1 0,4 116 47 70
02.1.3 T Cerveses 246,1 0,2 81 33 49
02.2.0 T Tabac 915,9 0,9 302 123 182
03.1.1 T Peces de vestir, neteja, reparació i lloguer 3.259,3 3,3 1.074 437 647
03.1.2 T Teles i altres articles i accessoris de vestir 92 0,1 30 12 18
03.2.0 T Calçat, reparació i lloguer 1.065,2 1,1 351 143 211
04.1.1 T Lloguer real de l'habitatge principal 4.784,3 4,8 1.577 642 950
04.1.2 T Altres lloguers reals 483,2 0,5 159 65 96
04.2.1 T Lloguer imputat a l'habitatge principal en propietat 15.487,7 15,7 5.104 2.079 3.074
04.2.2 T Altres lloguers imputats 3.900,2 3,9 1.285 523 774
04.3.0 T Manteniment i reparació de l'habitatge 783,8 0,8 258 105 156
04.4.1 T Subministrament d'aigua 620,9 0,6 205 83 123
04.4.2 T Recollida d'escombraries 331,7 0,3 109 45 66
04.4.3 T Clavegueram 230,3 0,2 76 31 46
04.4.4 T Altres serveis relacionats amb l'habitatge ncaa 1.272,1 1,3 419 171 253
04.5.1 T Electricitat 2.364,9 2,4 779 317 469
04.5.2 T Gas 1.241,6 1,3 409 167 246
04.5.3 T Combustibles líquids 201,5 0,2 66 27 40
04.5.4 T Combustibles sòlids 29,1 0 10 4 6
05.1.0 T Mobles i accessoris, catifes i altres revestiments de sòls 873,4 0,9 288 117 173
05.2.0 T Articles tèxtils per a la llar 357 0,4 118 48 71
05.3.1 T Aparells domèstics grans, elèctrics o no 632,8 0,6 209 85 126
05.3.2 T Electrodomèstics petits 160,3 0,2 53 22 32
05.4.1 T Cristalleria, vaixella i estris per a la llar 207,1 0,2 68 28 41
05.4.2 T Eines elèctriques grans i equips .. .. .. .. ..
05.4.3 T Eines no elèctriques petites i accessoris 212,5 0,2 70 29 42
05.5.1 T Béns no duradors per a la llar 846,8 0,9 279 114 168
05.5.2 T Servei domèstic i altres serveis per a la llar 1.066,8 1,1 352 143 212
06.1.1 T Productes farmacèutics 824,7 0,8 272 111 164
06.1.2 T Altres subministraments mèdics 35,4 0 12 5 7
06.1.3 T Aparells i equips terapèutics 1.355,2 1,4 447 182 269
06.2.1 T Serveis mèdics i hospitalaris 434,6 0,4 143 58 86
06.2.2 T Serveis dentals 453,6 0,5 149 61 90
06.2.3 T Serveis paramèdics 253,5 0,3 84 34 50
07.1.1 T Automòbils 3.624,1 3,7 1.194 486 719
07.1.2 T Motocicletes .. .. .. .. ..
07.1.3 T Bicicletes .. .. .. .. ..
07.2.1 T Peces de recanvi i accessoris per a vehicles personals 267,3 0,3 88 36 53
07.2.2 T Carburants i lubricants per a vehicles personals 3.174,3 3,2 1.046 426 630
07.2.3 T Manteniment i reparació de vehicles personals 2.181,6 2,2 719 293 433
07.2.4 T Altres serveis relatius als vehicles personals 681,3 0,7 225 91 135
07.3.1 T Transport de passatgers per ferrocarril 331,5 0,3 109 44 66
07.3.2 T Transport de passatgers per carretera 210,5 0,2 69 28 42
07.3.3 T Transport aeri de passatgers 645,6 0,7 213 87 128
07.3.4 T Altres serveis de transport (per mar, transport combinat, etc.) 687,6 0,7 227 92 136
08.1.0 T Equips de telefonia i fax 323 0,3 106 43 64
08.2.0 T Servis postals, de telefonia i fax 2.895,5 2,9 954 389 575
09.1.1 T Equips per a la recepc., enreg. i la reprod. de so i imatge 182,9 0,2 60 25 36
09.1.2 T Equips fotogràfics i cinemarogràfics, i instruments òptics 36,6 0 12 5 7
09.1.3 T Equips de processament de la informació 254,2 0,3 84 34 50
09.1.4 T Suports d'imatge, so i dades 92,6 0,1 31 12 18
09.2.1 T Jocs, joguines i aficions 464,9 0,5 153 62 92
09.2.2 T Jardineria, plantes i flors 133,8 0,1 44 18 27
09.2.3 T Animals domèstics, productes i serveis relacionats 663,7 0,7 219 89 132
09.2.4 T Altres béns per a l'oci, l'esport i la cultura 220,6 0,2 73 30 44
09.3.1 T Serveis recreatius i esportius 794,1 0,8 262 107 158
09.3.2 T Serveis culturals 369,7 0,4 122 50 73
09.3.3 T Jocs d'atzar 259,2 0,3 85 35 51
09.4.1 T Llibres 296,6 0,3 98 40 59
09.4.2 T Premsa 99,9 0,1 33 13 20
09.4.3 T Material imprès divers, articles de papereria i material de dibuix 163,7 0,2 54 22 32
09.5.0 T Paquets turístics 1.282,5 1,3 423 172 255
10.1.1 T Educació infantil 343,5 0,3 113 46 68
10.1.2 T Educació primària 417,3 0,4 138 56 83
10.2.1 T Educació secundària obligatòria 283,1 0,3 93 38 56
10.2.2 Batxillerat, FP mitjà, FP bàsica i altres educacions secundàries 164,1 0,2 54 22 33
10.3.0 T Educació superior 754,1 0,8 249 101 150
10.4.0 T Educació no definida per nivell .. .. .. .. ..
11.1.1 T Restauració 7.295,6 7,4 2.404 979 1.448
11.1.2 T Menjadors 442,2 0,4 146 59 88
11.2.0 T Serveis d'allotjament 1.193,2 1,2 393 160 237
12.1.1 T Perruqueries i establiments d'estètica 1.106,8 1,1 365 149 220
12.1.2 T Aparells elèctrics per a la cura personal 42,2 0 14 6 8
12.1.3 T Altres aparells, articles i productes per a la cura personal 1.353,9 1,4 446 182 269
12.2.1 T Joieria, bijuteria i rellotgeria 318,1 0,3 105 43 63
12.2.2 T Altres efectes personals 310,5 0,3 102 42 62
12.3.0 T Protecció social 317,3 0,3 105 43 63
12.4.1 T Assegurança relacionada amb l'habitatge 680,5 0,7 224 91 135
12.4.2 T Assegurança relacionada amb la salut 1.513,6 1,5 499 203 300
12.4.3 T Assegurança relacionada amb el transport 1.246,6 1,3 411 167 247
12.4.4 T Altres assegurances 406,5 0,4 134 55 81
12.5.0 T Altres serveis financers ncaa 22,7 0 7 3 5
12.6.0 T Altres serveis ncaa 572,9 0,6 189 77 114
Total 98.870,7 100 32.586 13.270 19.626
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de pressupostos familiars, base 2016, de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.