Saltar al contingut principal

Resultats econòmics

Resultats econòmics del sector TIC. Per activitats Catalunya. 2020
Volum de negoci Consums i treballs fets per altres empreses Despeses en serveis exteriors Despeses personal
TIC industrial 997.190 579.506 126.833 237.500
fabricació components electrònics i circuits impresos acoblats 846.316 509.575 106.447 196.677
fabricació ordinadors i perifèrics, equips telec. i suports 117.008 53.805 14.164 31.309
fabricació de productes electrònics de consum 33.866 16.126 6.222 9.514
TIC de serveis 20.114.864 9.399.041 4.011.221 5.174.786
comerç a l'engròs d'equips per a les TIC 6.128.049 5.059.434 348.683 834.158
edició de programes informàtics 410.176 63.213 103.498 216.731
telecomunicacions 4.645.206 2.309.611 992.215 486.104
serveis de tecnologies de la informació 8.045.468 1.747.944 2.322.984 3.286.954
processament dades, hostatge, activ. relacion., portals web 686.349 140.514 218.986 302.450
reparació d'ordinadors i equips de comunicació 199.616 78.324 24.854 48.390
Total 21.112.054 9.978.547 4.138.054 5.412.286
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.