Saltar al contingut principal
Població segons llengua habitual Catalunya. 2018
Població %
Llengües més freqüents
Català 2.305,1 36,1
Castellà 3.104,6 48,6
Català i castellà 474,2 7,4
Aranès 1,7 0,0
Àrab 60,6 0,9
Anglès 25,8 0,4
Romanès 23,8 0,4
Berber Amazic 19,8 0,3
Xinès 18,1 0,3
Francès 15,6 0,2
Altres llengües 108,7 1,7
Altres combinacions de llengües 192,9 3,0
No consta 35,7 0,6
Total 6.386,6 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.