Saltar al contingut principal

FIRES Indicadors de fires

Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes.

Estadística corresponent a l'actuació 02 03 12 (Programa anual d'actuació estadística 2020).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat