Saltar al contingut principal

ICI Estadística d'expectatives industrials

Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Estadística corresponent a l'actuació 02 03 13 (Programa anual d'actuació estadística 2021).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica