Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per grups d'edat i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per grups d'edat i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA. No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
De 0 a 15 anys
Catalunya 5.275 .. .. 5.775 5.000 .. .. 5.550 10.275 .. 875 (*) 11.325
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 5.300 .. .. 5.800 5.400 .. .. 5.975 10.700 .. 875 (*) 11.775
De 16 a 29 anys
Catalunya 359.250 11.350 .. 370.975 346.800 12.500 500 (*) 359.800 706.050 23.850 875 (*) 730.775
Catalunya i altres CA 23.075 19.625 .. 42.725 14.675 18.925 .. 33.600 37.750 38.550 .. 76.325
Altres CA 14.000 .. .. 14.000 9.025 .. .. 9.025 23.025 .. .. 23.025
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 396.375 30.975 .. 427.750 370.550 31.425 500 (*) 402.475 766.925 62.400 900 (*) 830.225
De 30 a 44 anys
Catalunya 841.625 22.225 .. 864.325 732.150 12.000 .. 744.500 1.573.775 34.225 825 (*) 1.608.825
Catalunya i altres CA 44.725 28.600 .. 73.350 18.925 14.475 .. 33.400 63.650 43.075 .. 106.750
Altres CA 46.325 .. .. 46.325 25.175 .. .. 25.175 71.500 .. .. 71.500
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 932.950 50.825 500 (*) 984.275 776.350 26.475 .. 803.175 1.709.300 77.300 850 (*) 1.787.450
De 45 a 64 anys
Catalunya 742.700 12.400 825 (*) 755.925 622.000 5.875 2.200 630.075 1.364.700 18.275 3.025 1.386.000
Catalunya i altres CA 29.000 11.200 .. 40.225 20.325 5.600 .. 25.925 49.325 16.800 .. 66.150
Altres CA 70.700 .. .. 70.700 52.025 .. .. 52.025 122.725 .. .. 122.725
No consta 675 (*) .. .. 675 (*) .. .. .. .. 1.150 (*) .. .. 1.150 (*)
Total 843.075 23.600 850 (*) 867.525 694.825 11.475 2.200 708.500 1.537.900 35.075 3.050 1.576.025
De 65 i més anys
Catalunya 497.500 6.825 28.300 532.625 544.875 5.450 32.725 583.050 1.042.375 12.275 61.025 1.115.675
Catalunya i altres CA 3.075 .. .. 3.525 3.475 .. .. 3.825 6.550 775 (*) .. 7.350
Altres CA 7.400 .. .. 7.400 10.250 .. .. 10.250 17.650 .. .. 17.650
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. 850 (*) .. .. 850 (*)
Total 508.375 7.275 28.300 543.950 559.050 5.775 32.750 597.575 1.067.425 13.050 61.050 1.141.525
No consta
Catalunya 550 (*) .. .. 550 (*) 600 (*) .. .. 650 (*) 1.150 (*) .. .. 1.200 (*)
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 575 (*) .. .. 575 (*) 625 (*) .. .. 675 (*) 1.200 (*) .. .. 1.250
Total
Catalunya 2.446.900 52.900 30.375 2.530.175 2.251.425 35.900 36.300 2.323.625 4.698.325 88.800 66.675 4.853.800
Catalunya i altres CA 99.875 59.875 .. 159.825 57.450 39.350 .. 96.825 157.325 99.225 .. 256.650
Altres CA 138.450 .. .. 138.450 96.825 .. .. 96.825 235.275 .. .. 235.275
No consta 1.425 .. .. 1.425 1.100 (*) .. .. 1.100 (*) 2.525 .. .. 2.525
Total 2.686.650 112.775 30.450 2.829.875 2.406.800 75.250 36.325 2.518.375 5.093.450 188.025 66.775 5.348.250
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.