Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per grups d'edat i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per grups d'edat i sexe. Catalunya. 2012
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA. No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
De 0 a 15 anys
Catalunya 5.375 .. 500 (*) 5.875 4.950 .. 575 (*) 5.650 10.325 .. 1.075 (*) 11.525
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 5.475 .. 500 (*) 6.000 5.175 .. 575 (*) 5.875 10.650 .. 1.075 (*) 11.875
De 16 a 29 anys
Catalunya 297.950 11.100 .. 309.400 291.125 9.750 500 (*) 301.375 589.075 20.850 850 (*) 610.775
Catalunya i altres CA 15.975 14.575 .. 30.550 12.575 15.150 .. 27.725 28.550 29.725 .. 58.275
Altres CA 13.575 .. .. 13.575 8.225 .. .. 8.225 21.800 .. .. 21.800
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 327.575 25.675 .. 353.600 311.975 24.900 500 (*) 337.375 639.550 50.575 850 (*) 690.975
De 30 a 44 anys
Catalunya 796.475 21.325 .. 818.275 716.725 13.200 .. 730.300 1.513.200 34.525 850 (*) 1.548.575
Catalunya i altres CA 39.300 28.825 .. 68.150 20.325 13.825 .. 34.150 59.625 42.650 .. 102.300
Altres CA 45.700 .. .. 45.700 22.975 .. .. 22.975 68.675 .. .. 68.675
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 881.600 50.150 500 (*) 932.250 760.050 27.025 .. 787.450 1.641.650 77.175 875 (*) 1.719.700
De 45 a 64 anys
Catalunya 764.200 12.200 875 (*) 777.275 669.975 5.825 1.875 677.675 1.434.175 18.025 2.750 1.454.950
Catalunya i altres CA 31.375 12.250 .. 43.625 26.575 6.425 .. 33.000 57.950 18.675 .. 76.625
Altres CA 67.600 .. .. 67.600 45.050 .. .. 45.050 112.650 .. .. 112.650
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 863.225 24.450 875 (*) 888.550 741.650 12.250 1.875 755.775 1.604.875 36.700 2.750 1.644.325
De 65 i més anys
Catalunya 519.175 6.075 27.775 553.025 564.400 5.000 31.725 601.125 1.083.575 11.075 59.500 1.154.150
Catalunya i altres CA 3.225 750 (*) .. 4.000 3.825 .. .. 4.200 7.050 1.075 (*) .. 8.200
Altres CA 7.600 .. .. 7.600 12.150 .. .. 12.150 19.750 .. .. 19.750
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 530.000 6.825 27.800 564.625 580.375 5.325 31.775 617.475 1.110.375 12.150 59.575 1.182.100
No consta
Catalunya .. .. .. .. .. .. .. .. 875 (*) .. .. 900 (*)
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total .. .. .. 500 (*) .. .. .. .. 925 (*) .. .. 975 (*)
Total
Catalunya 2.383.625 50.700 29.975 2.464.300 2.247.600 33.900 35.075 2.316.575 4.631.225 84.600 65.050 4.780.875
Catalunya i altres CA 89.975 56.450 .. 146.475 63.400 35.725 .. 99.175 153.375 92.175 .. 245.650
Altres CA 134.500 .. .. 134.500 88.550 .. .. 88.550 223.050 .. .. 223.050
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 2.608.350 107.150 30.025 2.745.525 2.399.675 69.625 35.125 2.504.425 5.008.025 176.775 65.150 5.249.950
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.