Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe.

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Compte aliè
Catalunya 1.454.975 47.825 575 (*) 1.503.375 1.334.500 31.950 .. 1.366.800 2.789.475 79.775 925 (*) 2.870.175
Catalunya i altres CA 56.400 39.625 .. 96.075 29.175 27.250 .. 56.425 85.575 66.875 .. 152.500
Altres CA 51.050 .. .. 51.050 64.325 .. .. 64.325 115.375 .. .. 115.375
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 1.562.425 87.450 625 (*) 1.650.500 1.428.000 59.200 .. 1.487.550 2.990.425 146.650 975 (*) 3.138.050
Compte propi
Catalunya 245.150 3.825 .. 249.025 142.150 2.050 .. 144.250 387.300 5.875 .. 393.275
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA 102.475 .. .. 102.475 41.000 .. .. 41.000 143.475 .. .. 143.475
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 347.650 3.825 .. 351.525 183.150 2.050 .. 185.250 530.800 5.875 .. 536.775
Compte aliè i compte propi
Catalunya 31.275 .. .. 31.625 19.225 .. .. 19.425 50.500 550 (*) .. 51.050
Catalunya i altres CA 16.875 4.125 .. 21.000 7.750 1.850 .. 9.600 24.625 5.975 .. 30.600
Altres CA 875 (*) .. .. 875 (*) .. .. .. .. 1.150 (*) .. .. 1.150 (*)
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 49.025 4.475 .. 53.500 27.250 2.050 .. 29.300 76.275 6.525 .. 82.800
No consta
Catalunya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta 727.550 .. .. 727.550 768.400 .. .. 768.400 1.495.950 .. .. 1.495.950
Total 727.550 .. .. 727.550 768.400 .. .. 768.400 1.495.950 .. .. 1.495.950
Total
Catalunya 1.731.400 52.000 625 (*) 1.784.025 1.495.875 34.200 .. 1.530.475 3.227.275 86.200 1.025 (*) 3.314.500
Catalunya i altres CA 73.300 43.750 .. 117.100 36.925 29.100 .. 66.025 110.225 72.850 .. 183.125
Altres CA 154.400 .. .. 154.400 105.600 .. .. 105.600 260.000 .. .. 260.000
No consta 727.550 .. .. 727.550 768.400 .. .. 768.400 1.495.950 .. .. 1.495.950
Total 2.686.650 95.750 675 (*) 2.783.075 2.406.800 63.300 .. 2.470.500 5.093.450 159.050 1.075 (*) 5.253.575
Unitats: Persones.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.