Saltar al contingut principal

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge

Població segons lloc de residència i comunitat autònoma de cotització. Per situació professional i sexe. Percentatge Catalunya. 2010
Homes Dones Ambdós sexes
Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total Residents Catalunya Residents altres CA No consta Total
Compte aliè
Catalunya 27,69 0,91 0,01 (*) 28,62 25,40 0,61 .. 26,02 53,10 1,52 0,02 (*) 54,63
Catalunya i altres CA 1,07 0,75 .. 1,83 0,56 0,52 .. 1,07 1,63 1,27 .. 2,90
Altres CA 0,97 .. .. 0,97 1,22 .. .. 1,22 2,20 .. .. 2,20
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 29,74 1,66 0,01 (*) 31,42 27,18 1,13 .. 28,32 56,92 2,79 0,02 (*) 59,73
Compte propi
Catalunya 4,67 0,07 .. 4,74 2,71 0,04 .. 2,75 7,37 0,11 .. 7,49
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA 1,95 .. .. 1,95 0,78 .. .. 0,78 2,73 .. .. 2,73
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 6,62 0,07 .. 6,69 3,49 0,04 .. 3,53 10,10 0,11 .. 10,22
Compte aliè i compte propi
Catalunya 0,60 .. .. 0,60 0,37 .. .. 0,37 0,96 0,01 (*) .. 0,97
Catalunya i altres CA 0,32 0,08 .. 0,40 0,15 0,04 .. 0,18 0,47 0,11 .. 0,58
Altres CA 0,02 (*) .. .. 0,02 (*) .. .. .. .. 0,02 (*) .. .. 0,02 (*)
No consta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total 0,93 0,09 .. 1,02 0,52 0,04 .. 0,56 1,45 0,12 .. 1,58
No consta
Catalunya .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Catalunya i altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Altres CA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
No consta 13,85 .. .. 13,85 14,63 .. .. 14,63 28,47 .. .. 28,47
Total 13,85 .. .. 13,85 14,63 .. .. 14,63 28,47 .. .. 28,47
Total
Catalunya 32,96 0,99 0,01 (*) 33,96 28,47 0,65 .. 29,13 61,43 1,64 0,02 (*) 63,09
Catalunya i altres CA 1,40 0,83 .. 2,23 0,70 0,55 .. 1,26 2,10 1,39 .. 3,49
Altres CA 2,94 .. .. 2,94 2,01 .. .. 2,01 4,95 .. .. 4,95
No consta 13,85 .. .. 13,85 14,63 .. .. 14,63 28,47 .. .. 28,47
Total 51,14 1,82 0,01 (*) 52,97 45,81 1,20 .. 47,03 96,95 3,03 0,02 (*) 100,00
Unitats: Percentatge.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.