Saltar al contingut principal

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe, grups d'edat i mitjana d'edat.

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe, grups d'edat i mitjana d'edat. Catalunya. 2018
De 0 a 15 anys De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més No consta Total Edat mitjana
Homes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 119.275 520.375 615.800 10.275 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.265.900 44,28
Ocupació/Sense relació amb la SS 1.275 212.825 154.025 84.225 1.975 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 454.325 33,09
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.950 26.425 25.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 60.000 42,48
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.350 90.975 67.625 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 203.425 39,53
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.150 5.100 35.000 20.825 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 67.100 56,49
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.075 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.200 (*) Estimació amb alta variabilitat 500 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.200 45,57
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 650 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.475 48,71
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 850 (*) Estimació amb alta variabilitat 50,38
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.800 16.175 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.700 54,09
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.525 7.800 19.450 700 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.500 48,50
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.275 2.050 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.550 61,93
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 925 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.225 (*) Estimació amb alta variabilitat 60,53
Pensió 3.450 5.075 10.900 86.400 536.675 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 642.600 71,92
Pensió/Sense relació amb la SS 500 (*) Estimació amb alta variabilitat 875 (*) Estimació amb alta variabilitat 600 (*) Estimació amb alta variabilitat 3.525 24.300 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29.800 75,33
Total 5.225 400.350 821.125 962.500 599.075 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.788.650 49,24
Dones
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 104.325 448.150 503.350 10.600 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.066.525 44,01
Ocupació/Sense relació amb la SS 1.075 (*) Estimació amb alta variabilitat 199.475 124.150 73.525 2.475 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 400.700 32,72
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.850 28.525 28.975 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 65.800 42,87
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44.925 82.125 58.500 650 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 186.200 38,95
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.625 3.725 34.050 13.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 58.350 54,95
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 850 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.225 (*) Estimació amb alta variabilitat 750 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.050 48,07
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 725 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.750 50,15
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575 (*) Estimació amb alta variabilitat 48,78
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 600 (*) Estimació amb alta variabilitat 6.200 19.975 525 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27.300 53,36
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.500 13.975 22.925 675 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41.100 46,45
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.275 3.150 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.650 62,47
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 625 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.100 (*) Estimació amb alta variabilitat 59,23
Pensió 4.475 4.725 8.200 79.550 578.100 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 675.150 74,20
Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 650 (*) Estimació amb alta variabilitat 500 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.525 31.500 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35.650 80,08
Total 6.025 374.425 716.450 833.125 643.575 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.573.900 50,74
Ambdós sexes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 223.600 968.525 1.119.150 20.875 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.332.425 44,16
Ocupació/Sense relació amb la SS 2.350 412.300 278.175 157.750 4.450 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 855.025 32,92
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.800 54.950 54.350 675 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 125.800 42,69
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 89.275 173.100 126.125 1.100 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 389.625 39,25
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12.775 8.825 69.050 34.700 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 125.450 55,77
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.925 650 (*) Estimació amb alta variabilitat 2.425 1.250 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.250 46,79
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.375 750 (*) Estimació amb alta variabilitat 5.425 675 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.225 49,54
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 725 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.425 49,74
Sense relacions laborals d'ocupació:
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 900 (*) Estimació amb alta variabilitat 10.000 36.150 950 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 48.000 53,67
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5.025 21.775 42.375 1.375 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 70.600 47,31
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.550 5.200 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14.200 62,22
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.550 600 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.325 59,91
Pensió 7.925 9.800 19.100 165.950 1.114.775 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.317.750 73,09
Pensió/Sense relació amb la SS 975 (*) Estimació amb alta variabilitat 1.525 1.100 (*) Estimació amb alta variabilitat 6.050 55.800 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 65.450 77,92
Total 11.250 774.775 1.537.575 1.795.625 1.242.650 675 (*) Estimació amb alta variabilitat 5.362.550 49,96
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
Notes:
- Sense relació amb la SS: períodes sense cotització ni prestació de la Seguretat Social.
- S'han exclòs les persones sense una relació identificable amb la SS.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.