Saltar al contingut principal

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe i grups d'edat. Percentatge

Població segons hagin tingut alguna relació laboral d'ocupació. Per sexe i grups d'edat. Percentatge Catalunya. 2010
De 0 a 15 anys De 16 a 29 anys De 30 a 44 anys De 45 a 64 anys De 65 anys i més No consta Total
Homes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,83 10,93 9,74 0,22 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23,72
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 2,77 2,07 0,76 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,64
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,48 1,40 0,95 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,83
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,41 2,55 1,07 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,03
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,04 0,11 0,70 0,29 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,14
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,03 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,05
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,09 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,12
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,08 0,47 0,69 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,25
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,26 0,59 0,40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,25
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,18 0,06 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,25
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,03
Pensió 0,08 0,11 0,23 1,52 9,14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,09
Pensió/Sense relació amb la SS 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,06 0,40 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,50
Total 0,11 8,00 18,41 16,22 10,17 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 52,91
Dones
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,76 9,10 7,44 0,20 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,50
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 2,86 1,91 0,84 0,03 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,65
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,31 0,91 0,63 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,85
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,16 1,83 0,80 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,79
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,04 0,09 0,62 0,18 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,93
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,05
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,08 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,10
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat
Sense relacions laborals d'ocupació
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,08 0,42 0,65 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,16
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,21 0,55 0,38 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,14
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,10 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,15
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat
Pensió 0,08 0,08 0,17 1,62 10,11 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,06
Pensió/Sense relació amb la SS 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,06 0,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,68
Total 0,11 7,53 15,02 13,24 11,17 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 47,09
Ambdós sexes
Amb alguna relació laboral d'ocupació
Ocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,59 20,03 17,18 0,42 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43,22
Ocupació/Sense relació amb la SS 0,04 5,63 3,98 1,60 0,04 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,29
Ocupació/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,78 2,31 1,58 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,68
Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,57 4,37 1,87 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,82
Ocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,07 0,20 1,32 0,47 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,07
Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,05 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,10
Ocupació/Desocupació/Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,04 0,16 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,23
Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,03
Sense relacions laborals d'ocupació:
Desocupació .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,16 0,89 1,34 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,41
Desocupació/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,47 1,14 0,78 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,39
Desocupació /Pensió .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,02 (*) Estimació amb alta variabilitat 0,29 0,10 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,41
Desocupació/Pensió/ Sense relació amb la SS .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,03 0,01 (*) Estimació amb alta variabilitat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,05
Pensió 0,16 0,19 0,41 3,14 19,24 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23,14
Pensió/Sense relació amb la SS 0,02 0,03 0,03 0,11 0,98 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,18
Total 0,22 15,53 33,43 29,46 21,34 0,02 100,00
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de la Mostra contínua de vides laborals.
Notes:
- Sense relació amb la SS: períodes sense cotització ni prestació de la Seguretat Social.
- S'han exclòs les persones sense una relació identificable amb la SS.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.