Saltar al contingut principal

Població a 1 de gener. Per nacionalitat, sexe i grandària del municipi

Població a 1 de gener. Per nacionalitat, sexe i grandària del municipi Catalunya. 2021
Espanyola Estrangera Total
Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total
Fins a 500 habitants 40.049 35.899 75.948 3.652 2.940 6.592 43.701 38.839 82.540
De 501 a 2.000 habitants 119.440 115.128 234.568 15.871 12.846 28.717 135.311 127.974 263.285
De 2.001 a 5.000 habitants 198.971 195.298 394.269 25.455 22.741 48.196 224.426 218.039 442.465
De 5.001 a 10.000 habitants 282.435 282.449 564.884 40.223 36.257 76.480 322.658 318.706 641.364
De 10.001 a 50.000 habitants 906.768 933.888 1.840.656 175.191 160.736 335.927 1.081.959 1.094.624 2.176.583
De 50.001 a 100.000 habitants 363.923 383.820 747.743 57.577 56.254 113.831 421.500 440.074 861.574
De 100.001 a 1.000.000 d'habitants 658.934 707.265 1.366.199 152.598 140.022 292.620 811.532 847.287 1.658.819
Més d'1.000.000 d'habitants 602.292 686.138 1.288.430 176.452 171.850 348.302 778.744 857.988 1.636.732
Total 3.172.812 3.339.885 6.512.697 647.019 603.646 1.250.665 3.819.831 3.943.531 7.763.362

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.