Saltar al contingut principal

PREC Estadística de serveis penitenciaris, rehabilitació i mesures penals alternatives

Explotació de la informació de les dades disponibles en els expedients de la població reclusa i d'altra documentació administrativa sobre l'execució penal en persones adultes disponible al Departament de Justícia, Drets i Memòria.

Estadística corresponent a l'actuació 04 10 06 (Programa anual d'actuació estadística 2023).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat