Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació. Total registrat. Per categories d'activitat (1)

Residus industrials. Generació. Total registrat. Per categories d'activitat (1) Catalunya
1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 2. Indústries extractives 3. Alimentació, begudes i tabac 4. Tèxtil, calçat i pell 5. Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 6. Paper, arts gràfiques i reproducció suports enregistrats 7. Coqueries i refinació del petroli 8. Indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i matèries plàstiques 9. Altres productes minerals no metàl·lics 10. Metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer, ferroaliatges i metàl·lics 11. Fabricació de maquinària, equips informàtics, elèctrics, electrònics i de transport 12. Fabricació de mobles, altres indús. manufactureres; reparació i instal·lació maquinària i equip 13. Subministrament energia elèctrica gas, vapor i aire condicionat 14. Captació, tractament i subministrament d'aigua; depuració i descontaminació 15. Recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16. Construcció 17. Serveis (excepte comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig) 18. Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig Total
especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total especials no especials total
2018 90 6.338 6.428 686 17.575 18.261 19.595 891.885 911.480 2.055 70.333 72.388 947 28.532 29.479 10.879 372.494 383.373 5.794 4.831 10.625 304.782 365.290 670.072 1.306 182.457 183.763 76.174 722.848 799.022 17.159 357.456 374.615 7.964 43.416 51.380 4.801 25.269 30.070 2.363 76.779 79.142 1.745 36.612 38.357 3.954 11.787 15.741 22.471 106.036 128.507 14 250 264 482.779 3.320.188 3.802.967
2017 98 6.669 6.767 440 8.798 9.238 21.175 917.230 938.405 3.362 67.578 70.940 712 26.135 26.847 8.687 418.110 426.797 4.524 7.022 11.546 290.458 354.909 645.367 807 147.414 148.221 75.996 742.094 818.090 16.581 365.273 381.854 8.167 42.431 50.598 2.907 16.527 19.434 2.594 85.210 87.804 1.815 20.823 22.638 1.475 9.661 11.136 17.641 99.875 117.516 0 151 151 457.439 3.335.910 3.793.349
2016 64 6.518 6.582 414 21.988 22.402 23.504 882.155 905.659 2.675 66.533 69.208 415 23.922 24.337 12.114 368.386 380.500 2.431 10.371 12.802 293.818 334.501 628.319 1.072 147.887 148.959 74.653 726.549 801.202 17.387 324.292 341.679 5.338 38.180 43.518 3.236 16.549 19.785 1.596 68.515 70.111 1.484 13.173 14.657 2.187 7.148 9.335 21.838 97.101 118.939 0 85 85 464.225 3.153.851 3.618.076
2015 48 8.190 8.238 468 20.912 21.380 22.761 888.502 911.263 2.193 57.726 59.919 481 22.433 22.914 7.663 374.673 382.336 3.556 9.971 13.527 254.900 335.173 590.073 904 145.873 146.777 73.978 738.749 812.727 16.208 362.754 378.962 5.009 31.556 36.565 2.805 24.693 27.498 970 67.744 68.714 1.483 13.967 15.450 243 7.563 7.806 17.190 66.841 84.031 0 108 108 410.860 3.177.428 3.588.288
2014 78 7.284 7.362 841 8.118 8.959 19.188 904.510 923.698 2.002 56.966 58.968 746 32.706 33.452 5.716 460.743 466.459 1.440 11.641 13.081 267.139 341.970 609.109 2.847 143.834 146.681 66.680 704.532 771.212 16.450 339.559 356.009 5.217 29.965 35.182 4.325 29.222 33.547 635 43.679 44.314 1.235 10.550 11.785 1.163 4.827 5.990 16.639 63.888 80.527 0 130 130 412.341 3.194.124 3.606.465
2013 116 7.509 7.625 1.378 14.015 15.393 25.648 895.410 921.058 2.365 59.436 61.801 920 31.931 32.851 8.896 479.356 488.252 908 16.573 17.481 235.723 323.222 558.945 2.347 147.372 149.719 64.563 731.096 795.659 19.652 325.697 345.349 3.826 31.569 35.395 6.845 52.300 59.145 1.245 29.797 31.042 1.374 10.600 11.974 944 4.991 5.935 16.737 74.172 90.909 0 216 216 393.487 3.235.262 3.628.749
2012 106 4.458 4.564 670 11.890 12.560 26.121 930.149 956.270 1.865 55.340 57.204 631 44.822 45.453 10.026 419.101 429.126 802 11.080 11.882 255.552 349.009 604.561 5.922 156.758 162.680 65.471 742.909 808.379 18.645 320.112 338.757 4.911 32.743 37.654 7.861 13.163 21.024 693 25.491 26.184 1.674 6.679 8.353 712 5.438 6.150 12.973 74.778 87.751 5 679 683 414.637 3.204.598 3.619.235
2011 49 6.438 6.487 1.225 9.360 10.585 30.141 995.439 1.025.580 3.455 63.631 67.086 976 53.704 54.680 14.282 431.715 445.997 2.294 13.365 15.659 267.968 387.164 655.132 4.732 216.041 220.773 75.702 787.066 862.768 25.395 339.036 364.431 4.601 35.500 40.101 6.966 11.937 18.903 758 12.656 13.414 1.135 8.992 10.127 3.763 10.967 14.730 18.421 81.121 99.542 29 1.330 1.359 461.892 3.465.462 3.927.354
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Categories d'activitat segons la Secció 8 del Reglament UE núm. 849/2010, relatiu a les Estadístiques sobre residus.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal