Saltar al contingut principal

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1)

Residus industrials. Generació.Total registrat. Per tipus de residu (CER) (1) Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01. Prospecció, extracció de mines i pedreres i tractaments de minerals
especials 195 93 75 76 15 24 20 112
no especials 15.126 6.434 15.399 18.177 4.628 10.918 6.119 9.889
total 15.321 6.527 15.474 18.254 4.643 10.943 6.139 10.001
02. Agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca; preparació i elaboració d'aliments
especials 146 240 161 139 109 128 1.061 1.794
no especials 751.116 760.880 748.582 759.403 765.805 776.993 797.691 879.928
total 751.262 761.120 748.744 759.542 765.914 777.121 798.751 881.721
03. Transformació de la fusta i de la producció de taulers i mobles; paper i cartró
especials 1.257 894 888 1.350 2.024 1.592 1.360 1.687
no especials 127.143 122.760 105.186 119.821 211.135 219.391 217.268 221.940
total 128.400 123.654 106.075 121.171 213.159 220.983 218.629 223.627
04. Indústries del cuir, de la pell i del tèxtil
especials 320 443 519 874 792 836 554 962
no especials 33.744 42.899 44.670 42.831 39.921 34.296 34.872 40.297
total 34.064 43.342 45.189 43.705 40.713 35.133 35.426 41.259
05. Refinació del petroli, purificació del gas natural i tractament pirolític del carbó
especials 46 45 107 57 532 140 196 612
no especials 655 909 279 311 317 367 252 185
total 701 954 386 369 850 507 449 797
06. Processos químics inorgànics
especials 13.322 11.555 10.448 11.832 13.232 11.913 11.091 12.153
no especials 46.729 51.972 51.792 60.567 59.664 56.942 77.199 80.846
total 60.051 63.527 62.240 72.399 72.896 68.855 88.290 92.999
07. Processos químics orgànics
especials 239.537 228.482 238.813 201.229 214.596 186.285 205.684 211.300
no especials 96.396 93.710 90.247 102.185 97.469 90.003 93.446 111.847
total 335.933 322.192 329.059 303.414 312.066 276.287 299.130 323.147
08. Fabricació, formulació, distribució i utilització de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris), adhesius, segellants i tintes d'impressió
especials 17.154 16.476 19.274 13.492 12.420 11.766 12.717 17.703
no especials 12.647 23.217 12.278 23.645 12.085 12.248 10.328 13.845
total 29.801 39.693 31.552 37.138 24.506 24.014 23.045 31.548
09. Indústria fotogràfica
especials 468 573 650 1.224 655 849 670 1.422
no especials 19 25 31 39 51 60 24 35
total 486 598 681 1.263 705 909 693 1.457
10. Processos tèrmics
especials 39.520 39.301 40.073 41.273 37.661 39.569 38.282 43.524
no especials 419.214 439.046 467.074 469.022 444.544 459.804 469.238 536.232
total 458.735 478.347 507.148 510.295 482.204 499.372 507.520 579.756
11. Tractament químic de superfície i del recobriment de metalls i altres material; residus de la hidrometal·lúrgica no fèrria
especials 27.153 27.811 30.733 25.696 22.775 20.194 19.604 24.832
no especials 14.043 15.600 14.649 14.282 12.196 12.569 12.833 13.324
total 41.196 43.411 45.382 39.978 34.970 32.763 32.436 38.156
12. Emmotllament i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics
especials 9.369 10.463 9.093 7.758 8.578 8.175 7.963 9.459
no especials 362.811 377.440 328.656 322.106 324.675 293.370 293.742 311.786
total 372.180 387.903 337.749 329.864 333.253 301.545 301.704 321.245
13. Olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
especials 25.007 22.373 17.879 15.193 12.893 16.288 20.327 26.386
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 25.007 22.373 17.879 15.193 12.893 16.288 20.327 26.386
14. Dissolvents, refrigerants i propel·lents orgànics (excepte els dels capítols 07 i 08)
especials 8.951 7.502 6.662 5.022 6.858 6.636 7.690 9.576
no especials 0 0 0 0 0 0 0 0
total 8.951 7.502 6.662 5.022 6.858 6.636 7.690 9.576
15. Envasos; absorbents, draps de neteja; materials de filtració i roba de protecció
especials 36.904 39.304 35.230 31.960 29.375 33.765 31.693 38.083
no especials 117.197 112.726 80.826 71.330 73.941 70.462 68.535 73.305
total 154.101 152.029 116.055 103.290 103.316 104.227 100.228 111.388
16. Residus no especificats
especials 32.211 24.733 24.757 24.177 22.812 22.104 22.214 29.116
no especials 69.178 58.877 50.525 43.612 38.594 41.635 54.210 30.636
total 101.389 83.610 75.282 67.789 61.407 63.739 76.424 59.752
17. Construcció i demolició (inclosa terra excavada de zones contaminades)
especials 8.936 4.491 2.646 3.213 3.626 5.641 3.828 5.057
no especials 232.596 198.024 173.582 195.827 220.191 264.512 219.600 271.743
total 241.532 202.516 176.229 199.040 223.817 270.153 223.428 276.800
18. Serveis mèdics o veterinaris (llevat dels residus de cuina i de restaurant)
especials 14.948 15.933 19.736 20.711 17.406 21.224 21.357 21.756
no especials 276 221 171 879 671 546 283 374
total 15.224 16.153 19.906 21.590 18.077 21.770 21.640 22.130
19. Instal·lacions per al tractament de residus de les plantes externes de tractament d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà
especials 4.273 4.517 4.549 3.472 3.406 3.855 5.612 3.968
no especials 88.084 95.287 66.124 77.778 63.904 56.053 47.447 70.699
total 92.357 99.804 70.674 81.250 67.310 59.908 53.059 74.668
20. Residus municipals (residus domèstics i procedents de comerços, indústries), incloses les fraccions recollides de manera selectiva
especials 3.066 2.210 1.932 2.112 2.577 2.504 2.716 2.388
no especials 933.213 935.884 903.779 855.610 824.333 835.093 801.512 798.550
total 936.279 938.093 905.711 857.722 826.910 837.597 804.228 800.938
Total
especials 482.780 457.438 464.225 410.860 412.342 393.488 414.637 461.891
no especials 3.320.187 3.335.910 3.153.851 3.177.427 3.194.124 3.235.262 3.204.598 3.465.461
total 3.802.967 3.793.348 3.618.076 3.588.286 3.606.467 3.628.751 3.619.235 3.927.352
Unitats: Tones.
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(1) Classificats per tipologia de residu del Catàleg Europeu de Residus.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions
Cerca per nom

Desagregació territorial o temporal: Per anys

Territorial
Temporal