Saltar al contingut principal
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. Catalunya. 2019 Per característiques demogràfiques i dispositius mòbils utilitzats per accedir a Internet fora de l'habitatge o del centre de treball
Total Qualsevol tipus de dispositiu mòbil Telèfon mòbil (de qualsevol tipus) Ordinador portàtil Tauleta tàctil Altres dispositius mòbils (consola de videojocs, lector de llibres electrònics, rellotge intel·ligent, etc.)
Sexe
Home 2.622.696 95,6 95,1 36,4 26,4 15,1
Dona 2.622.897 98,1 97,5 32,8 24,6 11,3
Edat
De 16 a 24 anys 671.252 100,0 100,0 52,9 28,0 19,1
De 25 a 34 anys 858.718 98,4 98,4 39,8 24,8 15,6
De 35 a 44 anys 1.192.642 97,0 97,0 36,3 28,6 15,6
De 45 a 54 anys 1.143.273 98,2 97,8 31,4 25,3 12,3
De 55 a 64 anys 843.904 95,4 94,3 30,1 22,1 6,8
De 65 a 74 anys 535.804 88,9 87,0 13,4 22,1 8,6
Tipus de llar
Llar unipersonal 564.224 97,4 95,9 32,3 27,2 13,4
Pare o mare sol/a que conviu amb algun fill 1.525.676 95,7 95,1 29,5 22,7 10,8
Parella sense fills que convisquin a la llar 1.481.576 98,0 97,6 32,8 25,6 14,6
Parella amb fills que conviuen a la llar 1.205.689 98,0 98,0 42,0 28,8 16,6
Altre tipus de llar 468.428 92,9 92,9 40,6 23,7 8,0
Convivència en parella
Conviu amb el cònjuge 564.224 97,4 95,9 32,3 27,2 13,4
Conviu amb una parella de fet 646.275 99,2 98,8 26,0 19,2 9,9
No conviu en parella 986.252 95,0 94,6 27,6 22,1 9,9
Grandària de la llar 2.505.670 97,1 96,8 39,7 29,0 15,7
1 membre 543.173 95,3 94,8 36,3 21,1 11,5
2 membres
3 membres 2.512.549 95,1 94,6 30,2 24,7 10,1
4 membres 588.527 98,3 98,3 37,0 28,4 20,3
5 membres o més 2.144.517 98,4 97,8 39,1 25,7 15,0
Grandària del municipi (segons habitants)
De 100.000 i més i capitals de prov. 2.322.270 97,8 97,1 35,6 25,1 14,5
De 50.000 a menys 100.000 593.904 93,9 93,9 43,2 29,6 17,5
De 20.000 a menys 50.000 824.531 96,2 95,3 28,1 23,4 14,1
De 10.000 a menys 20.000 582.362 95,3 94,8 29,0 24,7 7,7
Menys de 10.000 922.527 97,8 97,8 35,9 26,3 9,8
Nacionalitat
Espanyola 4.475.457 97,3 96,8 35,7 25,7 13,6
Estrangera 770.136 93,8 93,8 28,4 24,0 10,9
Total 5.245.593 96,8 96,3 34,6 25,5 13,2
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 3 mesos. Catalunya. 2019 Per característiques socioeconòmiques i dispositius mòbils utilitzats per accedir a Internet fora de l'habitatge o del centre de treball
Total Qualsevol tipus de dispositiu mòbil Telèfon mòbil (de qualsevol tipus) Ordinador portàtil Tauleta tàctil Altres dispositius mòbils (consola de jocs, lector de llibres electrònics, rellotge intel·ligent, etc.)
Nivell estudis acabats
Sense estudis 119.986 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0
Educació primària 344.787 97,4 97,4 15,8 12,4 7,3
1a etapa d'educació secundària 1.289.781 96,0 94,9 19,5 15,8 8,3
2a etapa d'educació secundària 1.462.926 96,7 96,3 31,8 24,6 9,5
Formació professional superior 653.333 98,4 98,4 38,7 23,7 16,5
Diplomatura universitària i equivalents 549.313 99,3 98,8 56,6 37,1 21,4
Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 774.810 99,3 99,2 57,6 45,9 24,8
Doctorat universitari 50.658 100,0 100,0 68,2 32,9 6,9
Altres estudis .. .. .. .. .. ..
Relació amb l'activitat
Treballador per compte d'altri 2.651.256 99,0 98,8 37,2 27,1 14,9
Treballador per compte propi 547.942 97,8 97,4 40,5 35,0 16,5
Aturat 466.009 95,9 95,9 19,1 14,7 7,0
Estudiant 533.364 100,0 100,0 67,0 34,7 21,5
Pensionista 723.187 89,2 87,2 13,7 19,1 6,5
Feines de la llar 194.983 90,3 88,8 22,0 10,4 5,0
Altra situació laboral 128.852 91,5 90,5 13,5 11,7 3,3
Ocupació principal
Treballador manual 902.646 98,7 98,7 15,7 16,1 5,6
Treballador no manual 2.296.552 98,8 98,5 46,5 33,3 18,9
Treballador TIC 143.044 100,0 100,0 71,4 41,3 30,2
Altres treballadors 3.056.154 98,7 98,5 36,2 27,9 14,5
Ingressos mensuals nets de la llar
Menys de 900 € 593.180 92,5 91,8 20,2 23,4 12,7
De 901 a 1.600 € 1.274.833 95,0 94,3 25,1 15,7 10,3
De 1.601 a 2.500 € 1.081.046 98,2 97,6 31,5 29,1 12,2
Més de 2.500 € 1.131.838 99,7 99,7 49,7 37,4 19,6
NS/NR 1.164.696 96,9 96,4 40,6 22,4 11,4
Total 5.245.593 96,8 96,3 34,6 25,5 13,2
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/ticll19/3.2.3