Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Tipus d'ocupació (CCO-2011)
Catalunya. 2020
    Valor
Directors i gerents 147,8
Professionals científics i intel·lectuals 668,4
Tècnics i professionals de suport 429,2
Empleats oficina, comptables i administratius 435,6
Treballadors restauració, personals i venedors 664,7
Treballadors act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 40,5
Artesans, treballadors indústries i construcció 355,4
Operadors instal·lacions i maquinària, i muntadors 278,7
Ocupacions elementals 314,0
Ocupacions militars 1,4
Total 3.335,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles