Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Indefinit  Temporal     Total
De 16 a 24 anys 54,3 83,3 137,6
De 25 a 54 anys 1.675,1 362,2 2.037,3
De 55 anys i més 289,9 24,0 313,9
Total 2.019,3 469,4 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles