Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 68,4 69,2 137,6
De 25 a 34 anys 301,1 314,0 615,1
De 35 a 44 anys 418,6 382,3 800,9
De 45 a 54 anys 309,1 312,2 621,2
De 55 anys i més 155,4 158,5 313,9
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles