Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 167,4 213,3 380,8
No cursa estudis 1.630,3 1.380,1 3.010,4
Total 1.797,8 1.593,4 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles