Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 1.649,9
Dones 1.415,8
Total 3.065,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles