Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Estat civil
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Casats 1.604,5
No casats 1.443,2
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles