Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 45,2
Indústria 558,1
Construcció 196,8
Serveis 2.265,7
Total 3.065,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles