Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 3r trimestre del 2021
    Valor
Agricultura 52,2
Indústria 542,8
Construcció 204,0
Serveis 2.248,7
Total 3.047,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles