Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 119,1
De 25 a 34 anys 580,1
De 35 a 44 anys 880,2
De 45 a 54 anys 898,5
De 55 anys i més 587,9
Total 3.065,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles