Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 103,8
De 25 a 34 anys 516,3
De 35 a 44 anys 815,0
De 45 a 54 anys 851,7
De 55 anys i més 551,6
Total 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles