Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Estat civil / Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 215,2 106,1 321,3
Educació secundària 1a. etapa 423,6 280,9 704,4
Educació secundària 2a. etapa 367,3 222,8 590,0
Educació superior 623,9 440,1 1.064,0
Total 1.629,9 1.049,8 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles