Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Situació professional
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Assalariats 2.361,1
No assalariats 477,3
Total 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles