Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 45,2
Indústria 540,3
Construcció 177,5
Serveis 2.075,4
Total 2.838,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles