Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Analfabets i educació primària 321,3
Educació secundària 1a. etapa 704,4
Educació secundària 2a. etapa 590,0
Educació superior 1.064,0
Total 2.679,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles