Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 148,6 113,1 261,7
Educació secundària 1a. etapa 341,7 257,9 599,6
Educació secundària 2a. etapa 280,8 269,1 549,9
Educació superior 481,4 596,1 1.077,5
Total 1.252,5 1.236,2 2.488,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles