Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 79,8 70,0 149,8
Educació secundària 1a. etapa 451,4 311,8 763,2
Educació secundària 2a. etapa 323,1 322,0 645,1
Educació superior 611,8 745,0 1.356,9
Total 1.466,1 1.448,9 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles